• Thông dụng

  Động từ

  To strike a bargain, to come to terms
  nhà xuất khẩu Việt Nam nhà nhập khẩu nước ngoài đã ăn giá với nhau
  the Vietnamese exporter and the foreign importer have struck a bargain (have come to terms)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X