• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  nose ring of kiln

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  avenue
  boulevard
  high road
  main
  parkway

  Giải thích VN: Đường cao tốc dải cỏ, cây bụi hoặc cây thân [[gỗ. ]]

  Giải thích EN: A highway with a median strip and/or side strips of grass, shrubs, and trees.

  trunk main

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  high street
  main street

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X