• Thông dụng

  Make up one's mind t, reconcile oneself to, resign oneself to.
  Không áo bông đành chịu rét
  For want of a cotton-padded coat, he resigned himself to suffer from cold.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X