• Thông dụng

  Serving ne right, welldeserved.
  Worthy, honourable.
  Chết như thế cũng đáng đời
  Such a death is honourable indeed.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X