• Thông dụng

  All the same, nevertheless.
  Đã vậy còn cứ cãi mãi
  All the same he argued on.
  In that case.
  Đã vậy thì mặc xác
  In that case, let him stew in his own juice.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X