• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  oscillator tube
  đèn dao động nội tại
  local oscillator tube
  đèn dao động sóng cực ngắn
  microwave oscillator tube
  đèn dao động vi ba
  microwave oscillator tube

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X