• Thông dụng

  Come to a standstill, be brought to a standstill.
  Công việc đình đốn
  The work was brought to a standstill.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  slack
  thời kỳ đình đốn, ế ẩm
  slack periods
  slackness
  stagnation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X