• Thông dụng

  Appropriate, pocket dishonestly (public money).
  Dense, dull.
  Cậu học sinh này đụt lắm
  This pupil is pretty dense.
  (địa phương) Take shelter, shelter (from rain...)
  Kiếm chổ đụt mưa To
  seek shelter from rain.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X