• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  currency unit
  đơn vị tiền tệ châu Âu
  European Currency Unit (ECU)
  đơn vị tiền tệ châu Âu
  European currency unit-ECU

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  currency unit
  đơn vị tiền tệ Châu Á
  Asian Currency Unit
  đơn vị tiền tệ Châu Âu
  European Currency Unit
  đơn vị tiền tệ Châu Âu (ECU)
  European currency unit
  monetary unit
  đơn vị tiền tệ không đổi
  constant monetary unit
  money terms
  unit of money

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X