• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  cordy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abutment
  abuttal
  border line
  boundary
  Nút mạng đường biên (SNA)
  Boundary Network Node (SNA) (BNN)
  đường biên giới
  boundary curve
  đường biên nghiêng
  tilt boundary
  đường biên hạn
  continuous boundary
  boundary line
  contour
  đường biên cấu tạo
  structural contour line
  termination
  marine
  vận tải đường biển
  marine transport
  oversea path
  sea curves
  sea lane
  sea route
  sea-way

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sea route
  seaway
  shipping lane
  shipping route

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X