• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  normal
  perpendicular
  plumb line
  vertical
  bờ đường thẳng đứng
  vertical curb
  bờ đường thẳng đứng
  vertical kerb
  chạy khỏi đường thẳng đứng
  run out of the vertical
  chương động của đường thẳng đứng
  nutation of vertical
  vạch đường thẳng đứng
  vertical alignment
  đường thẳng đứng hồi chuyển
  gyroscopic vertical
  vertical line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X