• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  AT bus
  bus
  ISA bus
  transmission line
  đường truyền dẫn điện áp cao
  high-voltage transmission line
  transmission path
  trễ đường truyền dẫn
  transmission path delay
  điểm đầu cuối của đường truyền dẫn
  Transmission Path Endpoint (TPE)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X