• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  local bus
  đường truyền dẫn cục bộ nối thành phần ngoại vi
  PCL local bus (peripheralcomponent interconnect local bus)
  đường truyền dẫn cục bộ nối thành phần ngoại vi
  peripheral component interconnect local bus (PCIlocal bus)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X