• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  by procuration

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  authorized
  chữ của người được ủy quyền
  authorized signature
  người kiểm nghiệm được ủy quyền
  authorized surveyor
  người trung gian được ủy quyền thanh toán
  authorized settlement agent
  được ủy quyền
  authorized to sign
  on commission

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X