• Thông dụng

  Representative, delegate.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  system of representatives

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  delegate
  phó đại biểu
  deputy delegate
  đại biểu dự hội nghị
  conference delegate
  deputy
  phó đại biểu
  deputy delegate
  proxy
  representative
  đại biểu công đoàn
  union representative
  đại biểu lâm thời
  ad hoc representative
  đại biểu nhân viên
  employee representative
  đại biểu nhân viên
  personnel representative
  đoàn đại biểu công nhân viên chức
  representative director
  đoàn đại biểu công nhân viên chức
  representative staff bodies
  đồng tiền đại biểu
  representative money
  đồng tiền đại biểu
  representative rate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X