• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  service representative
  đại diện dịch vụ của IBM
  IBM service representative
  đại diện dịch vụ khách hàng
  CSR customer service representative
  đại diện dịch vụ khách hàng
  customer service representative (CSR)
  đại diện dịch vụ tại chỗ
  field service representative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X