• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  tip

  Giải thích VN: Một mẩu nhỏ của nguyên liệu trên đầu hay phần mút của một vật, được thiết kế như một phần mũi hoặc lưỡi [[cắt. ]]

  Giải thích EN: A small piece of material at the point or extremity of an object, designed to be an end, cap, or cutting edge.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X