• Thông dụng

  Shatter, defeat completely dispose of devastingly
  Đập tan âm mưu địch
  to defeat compeletely an enemy scheme
  Đập tan lẽ của đối phương
  To dispose devastingly of adverse arguments

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X