• Thông dụng

  Danh từ
  etate; rank; level

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hierarchy
  hệ đẳng cấp giao thức
  protocol hierarchy
  hệ đẳng cấp số đồng bộ
  Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
  đẳng cấp digital
  digital hierarchy
  đẳng cấp ghép kênh
  multiplex hierarchy

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chop
  estate
  grade
  đẳng cấp công nhân
  labour grade
  đẳng cấp công nhân, đẳng cấp lao động
  labour grade
  đẳng cấp lao động
  labour grade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X