• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  equiangular
  ăng ten xoắn ốc đẳng giác
  equiangular spiral antenna
  phép biến đổi đẳng giác
  equiangular transformation
  điều khiển đẳng giác
  equiangular spiral
  đường xoắn ốc đẳng giác
  equiangular spiral
  isogon
  isogonal
  phép biến đổi đẳng giác
  isogonal transformation
  quỹ đạo đẳng giác
  isogonal trajectory
  đường đẳng giác
  isogonal line
  isometric projection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X