• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  exclusive leasing power

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  concession
  dầu đặc nhượng
  concession oil
  quyền đặc nhượng khai mỏ
  concession for mining

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X