• Thông dụng

  Sell, cede.
  Nhượng lại cái vườn
  To sell ones garden.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  remise

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cession
  chuyển nhượng quyền lợi
  cession of rights
  chuyển nhượng trái quyền
  cession of obligation
  quyền nhượng lại
  benefit of cession
  sự chuyển nhượng (sản quyền)
  cession (ofproperty)
  điều khoản chuyển nhượng
  cession clause
  grant
  sự nhượng lại của người sử dụng
  grant of user
  sự nhượng đặc quyền khai thác
  grant of franchise
  điều kiện nhượng lại
  condition of grant
  let
  surrender
  quy tắc nhượng lại
  surrender rule

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X