• Thông dụng

  Whittle carefullyat
  Đẽo gọt một đoạn tre thành cái điếu
  To whittle carefully at a bamboo length and make it into hubble-bubble pipe
  Polish
  Đẽo gọt câu văn
  To polish a sentence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X