• Thông dụng

  Pipe, hubble-bubble pipe, hookah.
  Làm ơn đưa tối cái điếu
  Please pass me the hubble-bubble.
  Điếu thuốc nói tắt
  Cigarette.
  Sau mỗi bữa ăn hút một điếu
  To smoke a cigarette after each meal.
  Condole on somebody's death, present condolences on somebody's death.
  Đi điếu vợ bạn chết
  To go and present condolences on the death of a friend's wife.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X