• Thông dụng

  Give prominence to, think highly of
  Đề cao việc tăng năng suất trong sản suất
  To give prominence to increasing labour efficiency in production
  Heighten
  Đề cao cảnh giác
  To heighten ones vigilance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X