• Thông dụng

  Động từ
  to prevent; to take precaution

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  defend
  emergency
  prevention
  biển thông báo đề phòng tai nạn
  accident prevention advertising sign
  sự đề phòng chấn thương
  prevention of traumatism
  sự đề phòng tổn thất lạnh
  cold loss prevention
  đề phòng tổn thất lạnh
  cold loss prevention
  watch out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X