• Thông dụng

  Regular, balanced.
  Chữ viết đều đặn
  A regalar handwriting.
  Well-proportioned.
  Thân thể đều đặn
  A well-proportioned body.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  regular
  rhythmic
  smooth
  uniform

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  steady

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X