• Thông dụng

  Pay attention to, mind
  Để tâm giáo dục con cái
  To be attention to the education of one's children
  Xin đửng để tâm tới một việc nhỏ như thế
  Don't mind such a trifle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X