• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blank
  bản ghi để trống
  blank record
  bảng để trống
  blank table
  cửa mái (để) trống
  blank skylight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X