• Thông dụng

  Be lost in
  Phòng thì to đồ đạc thì đễnh đoãng
  Such scanty furniture was lost in the immense romm
  Unsubstantial, empty
  Bài nói chuyện đễnh đoãng
  An unsubstantial talk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X