• Thông dụng

  (cũ) 1 Compass.
  Dùng địa bàn tìm hướng
  To find a direction with a compass.
  Field of action, area (of activity).
  Cuộc chiến đấu diễn ra trên một địa bàn rộng lớn
  The fighting occurred in an extensive area.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bearing circle
  boussole
  compass
  compass circle
  country
  director
  surveyor's compass

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  couverture

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X