• Thông dụng

  Postulate.
  Những định đề của hình học Ơ-clit
  The postulates of Euclidean geometry.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  postulate
  định đề tính dẻo
  plasticity postulate
  định đề đẳng hướng
  isotropy postulate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X