• Thông dụng

  Permanent dwelling-place, fixed address.
  Bông lông chưa định sở
  To be wandering without a permanent dwelling-place.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X