• Thông dụng

  Guess, estimate.
  Thử đồ chừng xem ông ta bao nhiêu tuổi
  Just guess how old he is.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X