• Thông dụng

  Danh từ

  Rough measure, rough extent, rough estimate
  thời tiết thay đổi không chừng
  the weather changes without measure
  nhà cao chừng ba thước
  a house three meters high by rough measure, a house about three meters high
  Roughly estimated stage
  đương chừng niên thiếu
  in the flush of youth
  dừng lại giữa chừng
  to stop half-way
  Eventuality, case, contingency
  khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua
  it was thought (as a contingency) that the difficulties were insurmountable
  nói chừng chứ không biết chắc
  to speak about contingencies without being quite sure
  biết đâu chừng
  no one can tell
  anh ta thường đúng giờ nhưng biết đâu chừng hôm nay chậm
  he is usually punctual, but no one can tell , he may be late today
  chưa biết chừng không biết chừng
  perhaps, maybe
  chưa biết chừng chiều nay mưa cũng nên
  perhaps it is going to rain this afternoon

  Động từ

  To stop half-way, to slow down half-way
  đang đi bỗng chừng lại
  he was walking, then he suddenly stopped half-way
  công việc chừng cả lại
  the work all slowed down half-way

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X