• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  milling attachment
  đồ phay chép hình
  copy-milling attachment
  đồ phay rãnh xoắn
  spiral milling attachment
  đồ phay thanh răng
  rack milling attachment
  đồ phay tròn
  circular milling attachment
  đồ phay xoắn ốc
  spiral milling attachment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X