• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  short

  Giải thích VN: Không đổ đầy khuôn trong việc đổ nhựa nóng vào [[khuôn. ]]

  Giải thích EN: The failure to fill a mold completely in the injection molding of plastics. Also, SHORT SHOT.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X