• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  dynamic accuracy

  Giải thích VN: Trong một hệ thồng điều khiển tự động, sự khác nhau giữa vị trí thực tế vị trí mong muốn hoặc vị trí yêu [[cầu. ]]

  Giải thích EN: In an automatic control system, the difference between the actual position and the position desired or commanded.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X