• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brittleness
  nhiệt độ giòn
  temperature of brittleness
  sự thử độ giòn
  brittleness test
  thí nghiệm độ giòn
  brittleness test
  độ giòn nguội
  cold brittleness
  độ giòn nóng
  hot brittleness
  độ giòn ram
  temper brittleness
  frangibility
  shortness

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  shortness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X