• Thông dụng

  Tính từ

  Brittle; fragide; crispy
  giòn như tinh
  As brittle as glass

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breakable
  brittle
  gãy giòn
  brittle fracture
  giòn nguội
  cold-brittle
  giòn nóng
  hot-brittle
  giòn nóng đỏ
  short-brittle
  giòn xanh
  blue-brittle
  khoảng giòn xanh
  blue-brittle range
  kim loại giòn
  brittle metal
  lõi giòn
  brittle core
  lớp phủ giòn
  brittle coating
  màng giòn
  brittle coating
  mặt gãy giòn
  brittle failure
  mặt gãy giòn
  brittle fracture
  mica giòn
  brittle mica
  miền giòn
  brittle range
  nhiệt độ giòn
  brittle point
  phá hoại giòn
  Brittle Fracture
  sơn giòn
  brittle lacquer
  sự chuyển giòn giòn-dẻo
  brittle-ductile transition
  sự chuyển tiếp dai-giòn
  tough-brittle transition
  sự gãy giòn
  brittle failure
  sự gãy giòn
  brittle fracture
  sự gãy giòn
  brittle rupture
  sự phá hoại giòn
  brittle failure
  sự phá hoại giòn
  brittle rupture
  sự phá hỏng giòn
  brittle fracture
  sự vỡ giòn
  brittle failure
  sức cản gãy giòn
  brittle fracture resistance
  vật liệu giòn
  brittle material
  vết gãy giòn
  brittle crack
  vết gãy giòn
  brittle fracture
  vết nứt giòn
  brittle crack
  điểm giòn
  brittle point
  điều kiện phá hoại giòn
  condition of brittle fracture
  cold-short
  gang giòn nguội
  cold-short iron
  crisp
  fragile
  vật liệu giòn
  fragile material
  friable
  đá giòn bở
  friable rock
  short
  gang giòn nguội
  cold-short iron
  gãy giòn
  hot-short
  giòn nguội
  cool-short
  giòn nóng
  hot-short
  giòn nóng đỏ
  short-brittle
  giòn xanh
  blue-short

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  brittle
  thuốc giòn
  brittle tobacco
  crisp
  crumbly
  fragile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X