• Thông dụng

  Danh từ
  ream (of paper)
  Động từ
  to fry

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abate

  Giải thích VN: Đục hay khắc lên vật liệu [[]], thường để tạo ra một hình nổi trên bề mặt vật [[liệu. ]]

  Giải thích EN: To carve or hammer down the surface of a material, especially so as to produce a relief figure.

  anneal
  random access memory
  temper
  tempering
  shady
  balk
  bar
  beam
  bearing plate

  Giải thích VN: Đòn ngang làm bằng tấm thép phẳng nặng dùng để nhận phân tán lực nén từ một bức tường, một cái cột hay [[kèo. ]]

  Giải thích EN: A flat, heavy steel plate designed to receive and distribute weight, as from a wall, column, or one end of a truss.

  bolster
  carrier
  girder
  joist
  purlin
  ram
  ravine
  rectangular timber
  summer
  transom

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ream

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X