• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  amplitude
  azimuth
  máy đo phương vị
  azimuth instrument
  độ phương vị (khảo sát)
  azimuth (surveying)
  độ phương vị mặt trời
  solar azimuth
  độ phương vị từ
  magnetic azimuth
  azimuth angle
  azimuthal
  azimuthality

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X