• Thông dụng

  Be the last on a list, be at the bottom of a list.
  Tên bắt đầu bằng Y nên đội sổ
  To be the last on a name -list, because one's name begins with a Y .

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X