• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  black and white
  ảnh đen trắng
  black-and-white image
  ảnh đen trắng
  black-and-white photography
  kênh đen trắng
  black-and-white channel
  máy thu hình đen trắng
  black and white television
  sự truyền hình đen trắng
  black-and-white television
  monochrome
  dịch vụ truyền hình đen trắng
  monochrome television broadcasting service
  dịch vụ truyền hình đen trắng
  monochrome television service
  màn hình đen trắng
  Monochrome Display (MD)
  máy thu đen trắng
  monochrome receiver
  monochrome (a-no)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X