• Thông dụng

  Be infatuated with, be in love with
  Mới trông thấy lần đầu tiên đã đeo dai
  To fall in love at first sight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X