• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  decibel

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dB
  dB (decibel)
  decibel
  bộ ghép ba đexiben
  three-decibel coupler
  định mức đexiben máy bay
  aircraft decibel rating
  decibel (dB)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X