• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  sea conditions

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boundary action
  boundary condition
  điều kiện biên không thuần nhất
  non-homogeneous boundary condition
  điều kiện biên một điểm
  one point boundary condition
  điều kiện biên thuần nhất
  homogeneous boundary condition
  điều kiện biến thuần nhất
  homogenous boundary condition
  điều kiện biên tự nhiên
  natural boundary condition
  boundary conditions
  điều kiện biên thủy lực
  hydraulic boundary conditions
  contour condition
  edge condition
  end condition
  stability condition
  boundary condition
  điều kiện biên không thuần nhất
  non-homogeneous boundary condition
  điều kiện biên một điểm
  one point boundary condition
  điều kiện biên thuần nhất
  homogeneous boundary condition
  điều kiện biến thuần nhất
  homogenous boundary condition
  điều kiện biên tự nhiên
  natural boundary condition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X