• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balanced conditions
  condition of equilibrium
  equilibrium condition
  điều kiện cân bằng giới hạn
  limit equilibrium condition
  điều kiện cân bằng tĩnh
  static equilibrium condition
  equilibrium conditions

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  condition of equilibrium

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X