• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  minimum metal condition

  Giải thích VN: Lượng vật liệu cao nhất thể được máy xử [[lý. ]]

  Giải thích EN: The maximum amount of material that can be shaved off a machine part.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X