• Thông dụng

  Thermoregulator.
  Sự điều nhiệt
  Thermoregulation.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  attemporate

  Giải thích VN: Kiểm soát nhiệt độ của một vật liệu hay một hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: To control the temperature of a material or system. Thus, attemporation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X